Category

Kitabxana

Category

1918–1921-ci illərdə Borçalı qəzası Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan arasında mübahisəli ərazi sayılmışdır. 1918-ci ilin sonlarında Borçalı üstündə Ermənistan–Gürcüstan müharibəsi getmişdir, atəşkəs…

Qafqaz diyarının ümumi oçerki.Gürcüstan və gürcülər.Qafqaz diyarının digər sakinləri haqqında.Ermənilər haqqında. Tatarlar və dağlılar.Kazaklar haqqında.Qafqaz diyarının xəritəsi ilə . Kitab rus dilində…

XVII əsr tarixçisi və dövlət xadimi Parsadan Qorqicanizdenin “Sakartvelos Tsxovreba” əsəri Gürcüstan tarixi kimi, Zaqafqaziya ölkələrinin, İran və Türkiyənin tarixinin…

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tarix elmlərində fəlsəfə doktoru Nərminə Məmmədovanın bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Zülqədər…