Tag

Qafqaz Albaniyası

Browsing

Yunanca, latınca, qrabarca və kartlicə əsərlərdə Albaniya ölkəsini, süryani və müsəlman müəlliflər Arran (ər-Ran) adlandırıblar. Ərəb xialfətləri dövründə (xüsusilə də…