“Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə əlaqələri” kitabının hazırkı nəşri əvəzsiz elmi, tarixi və biblioqrafik əhəmiyyətə malikdir. Kolleksiya I Pyotrun Qafqaz ərazilərində yaşayan xalqlara qarşı cənub-şərqdə etnik siyasəti barədə aydın bir fikir əldə etməyə kömək edir. Kitab Azərbaycan tarixi ilə bağlı mühüm məlumatlarla zəngindir. Kitab rus dilindədir.

Write A Comment