Azərbaycan dünyada 6-cı və Müsəlman Şərqində qadınlara səsvermə hüququ və kişilərlə bərabər şərtlərdə bərabər hüquqlar verən ilk ölkədir. 1918-ci ildə Azərbaycanda qadınlar səsvermə hüququnu ABŞ-dan 2 il əvvəl, bir çox Avropa ölkələrindən isə on illər əvvəl əldə etdilər.
Finlandiya, 1906-cı ildə yaşına, mülkünə, vergi borcundan asılı olmayaraq qadınlara hər seçkilərdə səs vermək hüququ verən ilk ölkə idi.
2. Norveç 1913
3-4. Danimarka və İslandiya (1915)
5. Rusiya (1917)
6. Kanada, ADR (1918)
7. Almaniya, Avstriya (1919)
8. ABŞ, Albaniya, Çexoslovakiya (1920)
9. İsveç (1921)
10. İrlandiya (1922)
14. Türkiyə (1934)

Write A Comment