Az adam bilir, amma Nadir şahın qoşunları (qısa zaman da olsa) Oman sultanlığını da fəth etmişdilər:

“[Nadir Şahın komandiri] Tağı Xan 1743-cü ildə Muskatda inamlı bir qələbə qazandı. Oman Sultanın təbəəsi yenidən üsyan etdi və Sultan bir daha Tağı xandan kömək istədi. Əsasən Nadirin Suratda satın aldığı yeni gəmilərdən ibarət olan İran [Əfşar] donanması, 1742-ci ilin iyulunda 8000 süvarisi və göyərtəsində çoxlu sayda maddi təminatla Cülfərə yola düşdü.
Sultan İranlıları [Əfşarları] hakimiyyəti ona qaytarmaq şərti ilə Afşarların Oman üzərindəki suverenliyini tanıyacağını Yürüş müvəffəqiyyətlə baş tutdu və Tağı Xanın özü də həmin il Fars körfəzini cənub tərəfdən keçdi. Maskatın özü hələ də Sultanın adamları tərəfindən tutulurdu, lakin İran [Afşar qoşunları] onun üstünə irəlilədilər və hiyləgərliklə hakim qalaları ələ keçirdilər. Son üsyançılarla 1743-cü ildə barışığa nail olundu və Oman qısa müddətə də olsa – İran [Əfşar] nəzarəti altına keçdi … “.

M. Axworthy, «Nader Shah and Persian Naval Expansion in the Persian Gulf, 1700-1747», стр. 37-8

Mənbə: https://vk.com/azerbaycanturku

Write A Comment