Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlu və tədqiqatçı Aydın Avşarın müəllifi olduğu Avşarlar kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Avşar eli və oymaqlarının yaşam yolundan bəhs edir. Onların dünyaya bəxş etdiyi dühalardan, böyük simalardan söhbət açır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Write A Comment