Tag

Gürcüstan

Browsing

1918–1921-ci illərdə Borçalı qəzası Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan arasında mübahisəli ərazi sayılmışdır. 1918-ci ilin sonlarında Borçalı üstündə Ermənistan–Gürcüstan müharibəsi getmişdir, atəşkəs…

XVII əsr tarixçisi və dövlət xadimi Parsadan Qorqicanizdenin “Sakartvelos Tsxovreba” əsəri Gürcüstan tarixi kimi, Zaqafqaziya ölkələrinin, İran və Türkiyənin tarixinin…