Tanınmış filosof alim və şair, xəlvətilik təriqətinin ikinci qurucusu olan Seyid Yəhya Bakuvinin, Həzrət Əlini (ə) sevməyin vacib olduğunu, Məhəmməd Peyğəmbəri (s.a.a.s) sevənin onu da sevməli olduğunu, onu sevənin xilas olacağını, inkar edənin isə zülmə uğrayacağını dilə gətirdiyi şeir parçası:

"Heydərin məhəbbəti Haqqın qürbünə bir vəsilədir,
Haqqın bəxşişi, bəxşişlərin kanı (səxavət mədəni) Əlidir.
Əgər ona məhəbbətin yoxdursa, Haqqa tərəf yolun da yoxdur,
Bu yolda rəhbər, yolgöstərən, sirlərin sahibi Əlidir."

Write A Comment