Sizə 1921 ilin siyahıya alınmaya uyğun, Azərbaycanda şəhər əhalisinin savadlılıq statiskasını təqdim edirik.
Bizim diqqətimizi cəlb edən məsələ odur ki, 1922-ci ildə ümumi olaraq hələ Azərbaycanlı milləti anlayışı yox idi, hər kəs öz adı ilə tanınırdı. Özünüzdə gördüyünüz kimi, misal olaraq Şuşa və Gəncə əhalisinin əsasını “Azərbaycan türkləri” və ya sadəcə olaraq “türklər” təşkil edir deyə qeyd olunur.
Digər maraqlı məqamlardan biri, Şuşa şəhəri əhalisinin faiz nisbətidir. Blinovun kitabına əsasən 1918-ci il qırğınlarına baxmayaraq, 9.3 min. əhalinin 96.5% türklər və yalnız 3% ermənilər təşkil edirdi.

Kitabı oxumaq üçün link: https://www.prlib.ru/item/1168343

Write A Comment