Tag

İrəvan

Browsing

Qafqaz diyarının ümumi oçerki.Gürcüstan və gürcülər.Qafqaz diyarının digər sakinləri haqqında.Ermənilər haqqında. Tatarlar və dağlılar.Kazaklar haqqında.Qafqaz diyarının xəritəsi ilə . Kitab rus dilində…